Vouchery


Vouchery

upominkowe to świetny pomysł na prezent dla bliskiej osoby.

 

Posiadamy w sprzedaży Vouchery kwotowe o wartości:

  • 100 zł
  • 200 zł
  • 300 zł
  • 500 zł
  • 1000 zł ( do wykorzystania 1100 zł )

oraz Vouchery na dowolnie wybrany zabieg.

 

Wyślij Voucher pocztą!

 

Tylko w Przystań Day Spa Vouchery możecie Państwo zamówić telefonicznie lub w wiadomości prywatnej z wysyłką na dowolny adres po wcześniejszej wpłacie. Nr. konta w zakładce kontakt.

 

Spraw radość bliskiej osobie.

 

Regulamin wykorzystania Voucherów upominkowych

1. Niniejszy Regulamin dotyczy sposobu i zasadwykorzystania Voucherów upominkowych – zwany w dalszej części „Regulaminem” – obowiązuje w Przystań Day Spa Pamela Gałach Cierpiała, ul. Portowa 10/4, 67-100 Nowa Sól, NIP: 9252129867.
2. Słownik pojęć:

Voucher upominkowy – dokument na którym wpisany jest konkretny zabieg lub określona kwota pieniężna, uprawniający Posiadacza do skorzystania z usług świadczonych przez Przystań Day Spa w Nowej Soli;

Posiadacz – pełnoletnia osoba będąca w posiadaniu Vouchera upominkowego;

Nabywca Vouchera upominkowego – osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonała zakupu Vouchera Upominkowego;

3. Nabywca Vouchera upominkowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem zakupu Vouchera upominkowego.
 
4. Vouchery upominkowe upoważniają Posiadacza do skorzystania z usług świadczonych przez Przystań Day Spa, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień rezerwowania wizyty.
 
5. Posiadacz ma obowiązek wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty: osobiście w Przystań Day Spa, telefonicznie – pod numerem telefonu 663 799 663, on-line bądź przez portal Booksy.
 
6. Posiadacz w przypadku chęci zmiany lub odwołania terminu zarezerwowanej wizyty, zobowiązany jest to zrobić najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym  terminem: osobiście w Przystań Day Spa, telefonicznie – pod numerem telefonu 663 799 663, on-line bądź przez portal Booksy. W przypadku braku odwołania lub zmiany terminu zarezerwowanej wizyty w sposób opisany powyżej, voucher upominkowy traci swą ważność i Posiadacz nie będzie miał możliwości zrealizowania go w innym terminie.
 
7. Voucher upominkowy o wartości do 1000 zł jest ważny przez 3 miesiące od momentu jego nabycia przez Nabywcę Vouchera upominkowego i należy go okazać bezpośrednio przed usługą.
 
8. Voucher upominkowy o wartości powyżej 1000 zł jest ważny przez 6 miesiący od momentu jego nabycia przez Nabywcę Vouchera upominkowego i należy go okazać bezpośrednio przed usługą.
 
9. Vouchery upominkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 
10. W sytuacji jeśli wartość usług z których chce skorzystać Posiadacz jest wyższa niż wartość Vouchera upominkowego, może on dopłacić różnicę wynikającą z wartości usługi, a wartości Vouchera upominkowego.
 
11. Vouchery upominkowe nie łączą się z innymipromocjami i rabatami.
 
12. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje właściciel Przystań Day Spa.
 
13. Wszelkie spory sądowe wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, będą rozwiązywane ze względu na Sąd właściwy  dla siedziby salonu Przystań Day Spa.
 
14. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 
15. Administratorem danych osobowych jest Przystań Day Spa. Administrator samodzielnie wykonuje obowiązki Inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy przy wykorzystaniu adresu e-mail: przystandayspa@vp.pl, pod numerem telefonu: 663 799 663 oraz pisemnie na adres Administratora.
 
16. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytań Klienta, realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi umowami.
 
17. Uwaga!
Vouchery upominkowe nie obejmują wizyt u Podologa.